Privacyverklaring

Privacyverklaring Nail Studio Melody

1. Identiteit
Nail Studio Melody, gevestigd te Rotterdam, vertegenwoordigd door Marijke Harreman, is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking van persoonsgegevens zoals benoemd in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Nail Studio Melody
Zaagmolenkade 167
3035 KD Rotterdam
Tel: 0648492422
E-mail: info@nailstudiomelody.nl
KvK: 74929720

2. Persoonsgegevens
Nail Studio Melody verwerkt alleen de volgende persoonsgegevens welke u zelf verstrekt bij het maken van een afspraak, tijdens een behandeling of bij een verzoek voor informatie:

– Voor- en achternaam;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mail adres;
– Eventuele gezondheidsgegevens als deze van belang zijn bij een behandeling;
– Foto’s van uw handen (alleen met expliciete mondelinge toestemming uwerzijds).

Nail Studio Melody verwerkt bovenstaand genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– Uw naam word gebruikt voor het maken van een afspraak;
– Uw telefoonnummer wordt gebruikt voor het maken van afspraak / vragen / annulering wat betreft de afspraak;
– Uw gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren;
– Foto’s van de handen / nagels worden gebruikt voor de website en/of gedeeld op social media na toestemming van de cliënt.

3. Inzage en correctie
U kunt ten alle tijden via Nail Studio Melody een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen (verwijdering is echter alleen mogelijk als de gegevens niet meer relevant zijn). Dit kan persoonlijk, via telefoon 0648492422 of mail info@nailstudiomelody.nl.

4. Bewaartermijnen
Nail Studio Melody bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van bovenstaande doeleinden. Gegevens die niet vallen onder wettelijke bewaartermijnen zullen maximaal twaalf maanden na uw laatste bezoek aan Nail Studio Melody verwijderd worden. Uitzondering hierop vormen de foto’s welke gebruikt worden op de website en social media kanalen. Voor plaatsing worden deze volledig geanonimiseerd. Indien u uw toestemming voor plaatsing intrekt, dient u hiervoor een schriftelijk verzoek bij Nail Studio Melody in te dienen.

5. Delen van gegevens met derden
Nail Studio Melody deelt uw gegevens niet met derden, tenzij dit vanuit een wettelijke verplichting noodzakelijk is.

6. Beveiliging
Nail Studio Melody neemt uw privacy zeer serieus en zal passende maatregelen nemen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en/of ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Mocht u desondanks zorgen of vragen hebben met betrekking tot de persoonsgegevens die Nail Studio Melody van u verwerkt, kunt u contact opnemen met Nail Studio Melody.

7. Versie informatie
Huidige versie is 1.1, gepubliceerd op 10-10-2020

X